Nettikulta / Uutiset / Ekologista kultaa

Ekologista kultaa -Onko sitä olemassakaan?


Ekologinen kulta

Onko ekologista kultaa olemassa? Tässä artikkelissa avaamme syitä joiden vuoksi kullan kierrättäminen on ekologista ja eettistä. Kierrätetty kulta saa jatkaa elämäänsä uusissa tuotteissa, jolloin sen käyttöikä pitenee ja sen tuottamisen aiheuttamat laskennalliset hiilidioksidipäästöt kutistuvat siinä samalla. Kierrätys ei vaadi suurta vaivannäköä, ja romukullan lähettäminen kierrätettäväksi vakuutetuissa kuorissa on turvallista ja helppoa.

Miten hävittää romukulta vastuullisesti?


Usein mitä tahansa ostosta tehdessä keskitytään itse ostohetkeen ja ehkä mahdollisesti tuotteen käyttöikään, mutta kovin usein ei tulla ajatelleeksi tuotteen vastuullista hävittämistä. Kaupan muovi- tai paperikassin kanssa tällainen pohdinta on helppoa ja nopeaa suorittaa, sillä niihin harvemmin liittyy tunnearvoa, jonka lisäksi niiden käyttöiät ovat suhteellisen lyhyitä. Kultatuotteet ovatkin siinä mielessä erityislaatuisia, että ne ostetaan usein eliniäksi. Useimmiten vastuullista kullan hävittämistä pohtiikin tuotteen ostajan jälkeinen sukupolvi. Monissa perheissä on kultaesineitä jotka kulkevat suvussa perintönä, ja niillä on mittaamatonta tunnearvoa.

Toisaalta usein voi myös olla että jälkipolville on edeltäjiltään jäänyt kultakoruja joilla ei ole erityistä tunnearvoa, tai jotka eivät valitettavasti sovi kenenkään tyyliin. Korujen trendikkäimmät päivätkin voivat olla sen verran ohitse, ettei koruja tule pidettyä. Tällöin syntyy kysymys: Mitä kultakorulle tulisi tehdä?

Jokainen kultakoru on yksilöllinen, eikä asiaan ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Jotkin korut voi olla mahdollista myydä vintage koruina niihin erikoistuneisiin liikkeisiin. Toisaalta mitä tehdä niille koruille jotka eivät päädy myyntiin vintage koruina? Tai vaikkapa rikkinäisille koruille joita ei kannata korjata? Silloin kierrättäminen on kaikkein fiksuin vaihtoehto.

Kulta on kulttuurisesti tärkeä materiaali. Kullassa on arvokkuutta, vakavuutta ja ikuisuuden tuntua. Ei siis ole ihme, että useat kuluttajat haluavat esimerkiksi ostaa kultaisia rippiristejä, tai vaikkapa sinetöidä avioliittonsa kultaisilla sormuksilla. -Harvempi meistä haluaisi siirtyä perinteisistä kultasormuksista avioliiton vakavuuden symboleina muihin ratkaisuihin.

Kullan kierrättäminen on käytännössä myyntitapahtuma. Romukullan omistaja myy kullan raaka-aineeksi. Tällöin korun vaihtaessa omistajaa, myös raha liikkuu. Monet ovat esimerkiksi saaneet mukavaa pientä lisätuloa kierrättämällä vanhoja kultakoruja ja esineitä. Eli mikäli pelkkä ajatus ”hyväntekeväisyydestä” ei ole tarpeeksi motivoiva kierrättämisen aloittamiseksi, kullan kierrättämiselle on olemassa myös taloudellinen kannustin.

Oletko pohtinut mistä korujen kulta on peräisin? -Harvempi meistä on.


Kullan kaivaminen on aina ympäristölle raskas prosessi. Kullan kaivaminen teollisella skaalalla on kannattavaa jo siinä vaiheessa kun yhdestä maatonnista löytyy 0,5 grammaa kultaa. Keskimääräinen sormus painaa noin 3-5 grammaa. Yhtä sormusta kohden myllätyn maan määrä voi siis olla jopa 6 – 10 tonnia. Se on aika paljon. Yhden pariskunnan sormusten näkökulmasta tämä tarkoittaisi noin 12 – 20 tonnia liikuteltua maa-ainesta. Itse kukin voi vain kuvitella miten valtavat mittasuhteet ylläkuvatun tyyppisellä kaivoksella täytyy olla, ja kuinka voimakkaasti se ravistelee luonnonmaisemaa.

Kullan teollisen tasoisessa tuotannossa kulta erotellaan muusta maa-aineksesta syanidin avulla. Kaivosten ylläpitoon liittyy aina ympäristötuhojen riskejä, ja esimerkiksi jos syanidia päätyisi onnettomuuden seurauksena luontoon se aiheuttaisi mittavia tuhoja. Vaihtoehtoisena kemikaalina kyseiseen jalometallin erotusprosessiin ollaan kaavailemassa vetyperoksidia, sen vähäisemmän myrkyllisyyden vuoksi. Kuitenkin epätieteellisellä arkijärjellä pohdittuna vetyperoksidia käytetään yleisesti mm. valkaisu- ja desinfiointiaineena, jolloin syntyy helposti kysymys siitä, mitä kyseinen kemikaali voisi aiheuttaa suurina määrinä luontoon päätyessään?

Suurten teollisuusjättien lisäksi myös pientuottajat kaivavat kultaa. Pientuottajia ovat pääasiassa köyhien kehitysmaiden ihmiset, joille kulta on olosuhteista johtuen toimivin mahdollinen elinkeino. Usein työpäivät ovat pitkiä, eikä työturvallisuutta ole huomioitu mitenkään. Pientuotannossa kullan muusta maa-aineksesta erottamiseen käytetään usein elohopeaa.

Suurin osa maailman vesistöjen elohopeapäästöistä on ehkä monelle jopa hivenen yllättäen peräisin juuri kullan pientuotannosta. Elohopea on hermomyrkky, eli neurotoksiini, joka on kehoon päästessään vaarallinen niin ihmisille kuin eläimillekin. Erityisesti vesistöihin päästessään elohopea päätyy kaloihin, jotka voivat päätyä ruokaketjussa myös ihmisten ravinnoksi. Loogisena seurauksena, ollessaan päivittäin tekemisissä elohopean kanssa, useat kullan pientuottajat sairastuvat elinkeinonsa seurauksena.

Uutta kultaa tuotettaessa kultaa on myöskin vaivalloista jäljittää, sillä materiaalin luonteen vuoksi sitä sulatetaan uudelleen ja uudelleen. Tästä johtuen usein pientuottajien kulta päätyy rahoittamaan sisällissotia. Ja tätä kultaa myydään materiaaliksi uutena ostettaviin kultakoruihin.

Eettinen kulta

Miten voin varmistaa että ostan itse vain ekologista kultaa?


Kulta on äärimmäisen arvokas luonnonmateriaali. Mikäli etsit ekologista kultaa, suosittelemme tutustumaan tuotteisiin jotka on valmistettu joko kierrätyskullasta tai Reilun Kaupan kullasta. Ostamalla ekologista kultaa olet vastuullinen kuluttaja joka vaikuttaa jaloillaan paremman huomisen puolesta. Mikäli haluat olla itse osa kierrätyksen ketjua myös ketjun alkupäässä, suosittelemme myös kierrättämään itsellesi jääneet turhat kultaesineet, jotta niistä voidaan luoda jotakin uutta.

Ellei vanhoilla käytöstä poistuneilla koruillasi ole erityistä tunne- tai design-arvoa, olisi fiksu vaihtoehto kierrättää ne raaka-aineeksi. Näin vanha koru tai muu kulta-esine saa uuden elämän jossakin muualla, eikä siitä tuotetun uuden korun olemassaoloa varten tarvitse enää uudelleen aiheuttaa ympäristötuhoja, pienipalkkaisten kullankaivajien hengen vaarallisia työoloja, eikä kierrätetty kulta ole enää mukana tukemassa sisällissotia.

Nykyään useat kuluttajat ovat huomattavasti tiedostavampia ja alalla on tapahtunut paljon positiivista kehitystä. Kullan kierrättäminen on tiedostava valinta. Useimmiten jo olemassa olevan kultakorun alkuperä olisi hämärän peitossa, eikä sen tuottamisen mahdollisesti aiheuttamaa vahinkoa saa enää korjattua. Kuitenkin, mikäli kyseinen koru kierrätetään, se tarkoittaa sitä, että uusien korujen ja muiden esineiden raaka-aineiksi ei tarvitse kaivaa yhtä paljon kultaa.

Kullan kierrättäminen uudismateriaaliksi on huomattavasti kestävämpi ratkaisu kuin uudismateriaalin louhinta. Etenkin kullan kulutuksen kasvaessa globaalisti olisi tärkeää löytää raaka-aineen tuotantoon vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Mikäli kultaa eikä tarvitse kaivaa yhtä paljon neitsyt raaka-aineeksi, kullan kaivannan ja tuotannon aiheuttamat suhteellisesti aiheuttamat vahingot vähenevät. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vanhojen kulta-esineiden kierrättämisellä uudelleen raaka-aineeksi on suuri merkitys eettisemmän ja ekologisemman kullantuotannon näkökulmasta. Kun puhutaan kotona laatikon pohjalla lojuvista isoäidin perintökoruista tai vaikkapa niistä menneiden sukupolvien vihkisormuksista jotka eivät ole enää kenenkään käytössä, kannattaa pohtia miten niitä olisi järkevintä hyödyntää.

Milloin kultaa kierrätettäessä kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen?


Kultaa pystyy teoriassa kierrättämään ikuisesti, sillä kyse on yksittäisestä alkuaineesta, Au. Kyseinen alkuaine on osaavissa käsissä mahdollista erotella sen sekoitemateriaaleista, jolloin siitä voidaan sulattaa uusia harkkoja. Näistä kierrätetyistä harkoista puolestaan voidaan valmistaa niin koruja, sijoitusinstrumentteja, kuin kuluttajaelektroniikan komponenttejakin. Kultaharkon käyttömahdollisuudet ovat rajattomat.

Ammattilainen osaa neuvoa kullan kierrätykseen liittyvissä asioissa. Usein on myös tilanteita, jolloin korussa ei esimerkiksi ole leimoja, ja voi olla epäselvää onko kyseinen koru kultaa vai mahdollisesti jotakin muuta materiaalia. Romumetalli saattaa herkästi livahtaa metallin kierrätykseen tai roskakoriin Mikäli sinulla on pienikin epäilys siitä, että kyseinen esine saattaisi olla kultaa, kannattaa aina antaa se asiantuntijan arvioitavaksi. Voi hyvinkin olla että vanha koru oli kuin olikin valmistettu kullasta, ja se voidaan käyttää raaka-aineena uuteen koruun, sen sijaan että tuhlattaisiin luonnonvaroja saman kultamäärän louhintaa varten.

Kierrätetty kulta

Miksi kultaa siis kannattaa kierrättää?


Kullan kierrättäminen on ekologista


Suuria luontoalueita ei tarvitse myllätä ja tuhota suhteellisesti varsin pienten kultamäärien vuoksi. Kierrätykseen ei myöskään liity kaivamista vastaavaa massiivisten ympäristövahinkojen riskiä. Kun huomioidaan myöskin miten suuria koneita kullan teolliseen kaivamiseen tarvitaan, kullan kierrättäminen tuottaa huomattavasti pienemmän hiilijalanjäljen kuin neitsyt raaka-aineen louhinta. Kierrätyskulta on ekologista kultaa.

Kullan kierrättäminen on eettistä


Maailma on täynnä kultaa jonka alkuperää on haastavaa, ja usein jopa mahdotonta jäljittää. Kyseisen kullan tuotantoon on saattanut liittyä yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta, mm. erittäin huonoja työoloja. Kyseistä kultaa on myös potentiaalisesti käytetty välineenä sisällissotien rahoittamiseen. Kun kulta kierrätetään, se saa jatkaa elämäänsä mahdollisimman pitkään. Kun ihminen ostaa kierrätettyä kultaa, kyseessä tietoinen valinta neitsyt-kullan usein mukanaan kantaman eettisen painolastin välttämiseksi.

Kullan kierrättäminen on taloudellisesti kannattavaa


On kohtuullisen harvinaista, että kenestäkään tulisi yhdessä yössä miljonääriä laatikon perältä löytyneiden suvun perintökorujen kierrättämisen ansiosta, mutta toisaalta voi olla mukava tietää että kierrättäminen kannattaa koska siitä maksetaan. Tästä syystä onkin kiinnostavaa, että suomalaiset kyllä kierrättävät tyhjät virvoitusjuomapullot erittäin tunnollisesti, vaikka niistä saatava pantti on kuitenkin euromääräisesti huomattavasti vaatimattomampi vaivannäköön nähden kuin kultaa kierrätettäessä. Eli jos olet sitä tyyppiä, joka ei välttämättä lämpene kauniille ajatuksille maailman pelastamisesta, myös sinä hyödyt siitä että laitat kullan kiertoon.

Pohtiessasi kullan kierrätykseen ja myyntiin liittyviä kysymyksiä, voit olla yhteydessä NettiKullan asiantuntijoihin, jotka neuvovat sinua asiassa eteenpäin juuri omasta tilanteestasi riippuen.

Julkaistu: 2020-03-21 10:23:20  | Tägit:  ekologista kultaa eettinen kulta kierrätetty kulta

Kullan kierrätys

Kullan kierrätys

Julkaistu: 2020-03-19 16:01:57  | Tägit:  kullan kierrättäminen korujen kierrättäminen vanhat korut

Tiedämme että kierrätys on tärkeää, mutta mitä kierrätystapahtuman yhteydessä kullalle todella tehdään? Onko se fysiikkaa vai kemiaa? Lue lisää

Kullan hintavertailu romukultaa myydessä

Kullan hintavertailu romukultaa myydessä

Julkaistu: 2020-03-18 18:27:17  | Tägit:  kullan hintavertailu hintavertailu kultaa myydessä kullan ostohinnan vertailu

Harkitsetko romukullan myyntiä? Oletko jo vertaillut eri palveluntarjoajien hintoja? Parhaat vinkit miten hoitaa kullan hintavertailu kuntoon! Lue lisää

Vanhojen korujen kierrättäminen

Vanhojen korujen kierrättäminen

Julkaistu: 2020-02-12 14:53:02  | Tägit:  kullan kierrätys kierrätyskulta kultaharkko romukulta kierrättäminen

Korut jotka eivät ole käytössä, ja joilla ei ole tunnearvoa, eivät ole hyödyksi kenellekään. Vanhojen korujen kierrättäminen on ekoteko! Lue lisää