NettiKulta - Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

NettiKulta
Lapinlahdenkatu 19 A
00180 Helsinki
Y-tunnus: 2494243-0

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Asiakaspalvelu

asiakaspalvelu[a]nettikulta.fi

3. Rekisterin nimi

NettiKullan verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

NettiKullan verkkopalvelun käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään kullan myyntipakkausten lähettämiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolien markkinointitarkoitukseen henkilötietolain ja tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukaisella tavalla. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin lähettämällä kiellon sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@nettikulta.fi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja:

- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti
- IP osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi NettiKullan verkkopalvelun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

NettiKullan verkkopalvelun käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.