Nettikulta / Uutiset / Kullan hinta

Miten kullan hinta määrittyy markkinoilla?


kullan hinta

Kun muiden sijoitusinstrumenttien kurssikäyrät osoittavat päättäväisesti kaakkoon, kullan kurssikäyrä onkin voimakkaan nousujohteinen. Mistä tämä johtuu? Miten kullan hinta määrittyy markkinoilla?

Historiallisesti kulta on kaupankäynnin välineinä yksi vanhimmista. Kulta on ollut ihmiskunnalle arvokasta sen erityislaatuisesta väristä ja kemiallisesta vakaudesta johtuen jo ammoisista ajoista lähtien. Kultaa on voitu hyödyntää moniin eri tarkoituksiin, joista nykyäänkin merkittävimpiä ovat korut kullan kauneuden ja symbolisen arvon vuoksi, teknologia ja teollisuus kullan erinomaisen sähkönjohtavuuden ansiosta, sekä lääketieteelliset sovellukset johtuen siitä, että materiaalina kulta ei ole herkkä reagoimaan muiden kemikaalien kanssa. Aikanaan kolikoita tehtiin kullasta, jolloin kulta ei ollut pelkkä rahan symboli, vaan juuri sitä itseään. Kulta on hyödyke joka on säilyttänyt arvonsa maailman myrskyissä vuosisatoja. Kun taloustilanne muuttuu epävakaaksi arvopaperi- ja hyödykemarkkinoilla, sijoittajat suuntaavat katseensa kultaan.

Kullan konkreettisuus ja pitkä historia vaihdon välineenä luovat vakautta


Kulta muodostui vaihdon välineeksi jo ammoisina aikoina kun jo noin vuonna 1500 ennen ajan laskun alkua siitä keksittiin tehdä kolikoita. Myöhemmin, pankkien liikenteeseen laskeman rahan arvo oli sidottu kultaan, joka tarkoitti sitä, että jokainen kiertoon jaettu seteli tai kolikko edusti tiettyä kultamäärää pankissa. Pankilla oli lupa painaa uusia seteleitä vain mikäli sillä oli niiden kultaa vastaava määrä holveissaan olemassa. Tästä tavasta luovuttiin suurimmassa osasta maailmaa 1900-luvulle tultaessa, mutta sillä on yhä vaikutuksensa siihen, että vielä nykyäänkin kulta on yksi maailman raaka-ainemarkkinoiden merkittävimmistä tuotteista, jonka arvon vaihteluita seurataan päivittäin jatkuvasti.

Ihmiset haluavat sijoittaa kultaan yhä vuonna 2020 juuri sen pitkän historian johdosta vaihdannan välineenä. Myöskin kriisien kohdatessa, olivat kyseessä sitten pörssiromahdukset tai sodat, kulta on säilyttänyt arvonsa muihin sijoituskohteisiin verrattaessa, ja sen markkinahinta on jopa noussut kasvaneesta kysynnästä johtuen. Kaikki markkinat perustuvat kysynnän ja tarjonnan lakiin, sekä tarjolla olevan tuotteen rajallisuuteen. Sama pätee myös kultaan. Maailman rajallisilla kultavarannoilla käydään kansainvälistä kauppaa ja "kysynnän ja tarjonnan laista" johtuen tuotteen hinta nousee, kun usea ihminen haluaa ostaa tavaraa jota on kaupan vain rajallinen määrä. Kriisien aikana kulta nauttii juuri tämän kaltaisesta hinnan noususta.

Kulta on aina ollut sijoittajille turvasatama. Kun sijoittajat hermoilevat arvopaperimarkkinoilla hintojen laskiessa, syntyy halu sijoittaa raha konkreettiseen tuotteeseen, joka säilyttää arvonsa pörssikurssien ja öljyn hinnan heilahteluista huolimatta. Tämän hetkisessä talouskriisissä kullan korkeaan hintaan vaikuttavat yhtäläisesti niin koronaviruksen aiheuttamat pörssiheilahtelut kuin parhaillaan käynnissä oleva öljyn hintasotakin.

Historiallisesti viimeisten reilun sadan vuoden aikana kullan markkinahinta on ollut hitaassa nousussa, vaikkakin siinä näkyvät hetkittäiset kansainvälisiin kriisitilanteisiin, kuten lamoihin ja sotiin liittyvät heilahtelut ylös ja alas.

Maailman markkinoilla myllertää - Miksi sijoittajat ohjaavat varojaan kultaan?


Kulta markkinahinta

Kullan hinta suhteessa pörssiosakkeisiin


Osakkeiden ja rahastojen hinnat laskevat, koska tehtaita joudutaan sulkemaan ja palveluja joudutaan jättää tarjoamatta COVID-19 viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Uuden koronaviruksen värittämä maailma on toistaiseksi aivan uudenlainen toimintaympäristö meille kaikille, eivätkä sijoittajat, sen paremmin kuin lääketieteilijätkään osaa arvioida poikkeustilalle tarkkaa kestoa. Syy pörssikurssien romahdukselle on osittain käytännöllinen ja osittain psykologinen. -Aika on rahaa, ja jokainen päivä jonka aikana yhteiskunta ja sen yritykset eivät toimi normaalilla tehokkuudellaan tarkoittaa sijoittajalle taloudellisia menetyksiä. Kun tähän yhdistetään se, ettei kukaan tiedä kauanko tehtaat tai palvelualat joutuvat seisomaan, aiheuttaa tilanne sijoittajissa hermostuneisuutta ja monista tuntuu turvallisimmalta ohjata oma sijoituspanos vakaampaan sekä vähäriskisempään sijoituskohteeseen.

Pörssikurssien romahtaessa, oli kyseessä sitten 2000-luvun alun IT-kupla, vuoden 2008 talouskriisi, tai tämän hetkinen koronaviruksen aiheuttama talouskriisi siirtävät sijoittajat laumoittain rahojaan pörssiosakkeista kultaan peläten vielä suurempaa pörssikurssien laskua. Kullan kysynnän kasvaessa, kullan markkinahinta luonnollisestikin nousee.

Kullan hinta suhteessa öljyyn


Öljyn hinnan tämän hetkiselle laskulle on kaksi syytä, jotka vaikuttavat siihen, että kulta on huomattavasti öljyä houkuttelevampi sijoituskohde.

Ensimmäinen syy on se, että koronakriisin keskellä, kansalaisia suositellaan pitäytymään kotioloissa, ja tehtaita sekä valtioiden rajoja suljetaan väliaikaisesti, jolloin myös öljyä tarvitaan vähemmän liikuttamaan tätä yhteiskuntaa. -Yhtäkkiä lentokoneet eivät enää nousekaan ilmaan, rahtilaivat jäävät satamiin, ja rekat parkkiin.

Toinen syy sille, minkä vuoksi kullan hinta on parhaillaan voimakkaassa nousussa liittyen öljymarkkinoihin, on parhaillaan käynnissä oleva öljyntuottajamaiden öljyn hintasota. Öljy on ollut aiemmin siihen liittyviä sotatilanteita lukuunottamatta suhteellisen vakaa sijoitusinstrumentti, siitä huolimatta, että nykyään yhteiskunta tekee parhaakseen irrottautuakseen “mustasta kullasta”. Öljyn kulutus on puhtaampien energiavaihtoehtojen lisääntyessä pitkällä aikavälillä kuitenkin laskussa. Öljyntuottajamaat joutuvat tästä syystä johtuen sopimaan siitä kuka vähentää öljyn tuotantoa ja kuinka paljon, jotta öljystä saatava hinta ei laske tuotannon ollessa suurempaa kuin kysyntä. Tuottajan saaman hinnan pitäminen vakaalla korkealla tasolla on merkityksellistä öljyn tuottajamaille, sillä öljystä saadut tulot muodostavat usein suuren osan tuottajamaan valtion budjetista. Tällä hetkellä tuottajamaat eivät ole päässeet keskenään sopimukseen tuotannon leikkaamisesta, jolloin Saudi-Arabia laski öljyn hintoja vahvistaakseen asemaansa öljymarkkinalla. Tämän seurauksena myös öljyn markkinahinta on pudonnut noin 30%.

Öljyn markkinahinta on parhaillaan ennätyksellisen matalalla eikä se houkuttele sijoittajia taloudellisena turvasatamana, sillä ei ole mitään takuuta siitä etteikö öljyn hinta voisi potentiaalisesti laskea jopa tämän hetkistä enemmän, mikäli hintasota kiristyy.

Kulta vakauden symbolina


Öljy tai osakkeet eivät tämän hetkisessä maailmantalouden tilanteessa ole vakaita sijoitusinstrumentteja jotka säilyttäisivät arvonsa. Tästä syystä on vain loogista, että sijoittajat suuntaavat investointinsa sellaisiin hyödykkeisiin joiden arvo on vakaa ja jossa varallisuus säilyy turvassa. Kulta edustaa tälläkin hetkellä juuri edellä mainittua: vakautta ja turvaa.

Kullan arvo

Mitä tämä kaikki tarkoittaa normaalin kuluttajan kannalta?


Normaalin kuluttajan kannalta tilannetta voi katsoa parista näkökulmasta.


Todellisuus on, että parhaillaan vuoden 2020 alkupuolella kullan hinta on nousussa. Kullan hinta todennäköisesti pysyy korkealla niin kauan kuin kriisi jatkuu. Miten asiaan sitten tulisi suhtautua?

Vaihtoehdot:

  1. On ihan okei jatkaa elämää sen suuremmin välittämättä.

  2. Jos harrastaa säännöllistä sijoittamista, eikä halua riskeerata sijoitussumman menettämistä pörssikurssien laskiessa, voi ostaa säännöllisesti sijoittamiseen käyttämällään rahalla kultaa osakkeiden ja rahasto-osuuksien sijaan.

  3. Voit myydä kultaa ja saada siitä huomattavasti paremman hinnan kuin normaalisti vakaan talouskasvun vallitessa. Hintavertailua kultaa myydessä voi tehdä myös ajankohtaan liittyen.

Tilanteessa edullisimmassa asemassa luonnollisesti ovat juuri ne tahot, joilla on kultaa myytävänä. Ensimmäisenä monilla tulee herkästi mieleen jokin kaukainen sijoitusrahasto joka hilloaa harkkoja holvissa. Asiaa voi silti katsoa hiukan lähempääkin: useimmilla ihmisillä löytyy kaapeista romukultaa , vaikka sitä ei kovin usein arjessa tule mietiskelleeksi. Tällä hetkellä sen myyminen on oivallinen tapa kerryttää varakassaa henkilökohtaisen talouden vakauden varmistamiseksi. Eli myös aivan normaali kuluttaja voi saada itselleen kullasta turvaa poikkeuksellisina aikoina.

Kaikki kriisit laantuvat aikanaan, jolloin hintakehitys myös tasoittuu. Kuitenkin tällä hetkellä kullan saralla on myyjän markkinat.

Tiivis kertaus siitä miten kullan hinta määrittyy:


  • Kullan merkitys markkinoilla perustuu sen monikäyttöisyyteen, sekä pitkään historiaan vaihdon välineenä.

  • Kulta houkuttelee sijoittajia vakaana sijoituskohteena kriisien keskellä.

  • Kullan hinta markkinoilla nousee kriisien aikana, johtuen sen kasvaneesta kysynnästä.


Pohtiessasi kullan kierrätykseen ja myyntiin liittyviä kysymyksiä, voit olla yhteydessä NettiKullan asiantuntijoihin, jotka neuvovat sinua asiassa eteenpäin juuri omasta tilanteestasi riippuen.

Julkaistu: 2020-03-27 08:26:35  | Tägit:  kullan hinta kullan markkinahinta kullan arvo

Ekologista kultaa

Ekologista kultaa

Julkaistu: 2020-03-21 10:23:20  | Tägit:  ekologista kultaa eettinen kulta kierrätetty kulta

Kullan tuotanto on prosessi jossa käytetään voimakkaita kemikaaleja ja kaivannalla on valtava hiilijalanjälki. Miten tuotetaan ekologista kultaa? Lue lisää

Kullan kierrätys

Kullan kierrätys

Julkaistu: 2020-03-19 16:01:57  | Tägit:  kullan kierrättäminen korujen kierrättäminen vanhat korut

Tiedämme että kierrätys on tärkeää, mutta mitä kierrätystapahtuman yhteydessä kullalle todella tehdään? Onko se fysiikkaa vai kemiaa? Lue lisää

Kullan hintavertailu romukultaa myydessä

Kullan hintavertailu romukultaa myydessä

Julkaistu: 2020-03-18 18:27:17  | Tägit:  kullan hintavertailu hintavertailu kultaa myydessä kullan ostohinnan vertailu

Harkitsetko romukullan myyntiä? Oletko jo vertaillut eri palveluntarjoajien hintoja? Parhaat vinkit miten hoitaa kullan hintavertailu kuntoon! Lue lisää